Over

Jenna Vergeynst is een Belgische harpiste met een passie voor nieuwe muziek, creatie en muziektheater. Ze heeft een achtergrond als bio-ingenieur en bracht haar jonge jaren door in JNMJeugdbond voor Natuur en Milieu, waar ze een fascinatie voor ecologie en een grote liefde voor onze niet-menselijke buren aan overhield.

Ze is actief als freelancer, zowel in soloprogramma's, interdisciplinaire projecten, kamermuziek, ensembles als orkesten. Haar voornaamste focus is hedendaagse muziek, waaronder repertoire van Schafer, Berio, Maierhof, Aperghis, Saariaho, Edler-Copes, Van Parys en Henderickx. Met harpiste Marjolein Vernimmen vormt ze het harpduo Vireo.

In haar creatieve artistieke praktijk zoekt Jenna naar manieren om te connecteren met het niet-menselijk leven doorheen muziek, en poogt ze uitdrukking te geven aan de connectie en onderlinge afhankelijkheid tussen al het leven. Ze is mede-oprichter van het Cusk Collectief, een cocreatiecollectief van performers en componisten dat wetenschappelijke kennis over niet-menselijk leven en ecologische kwesties vertaalt naar een artistiek podium, door middel van muziek, beeld, beweging en performance.

Jenna behaalde in 2023 haar master harp bij Miriam Overlach met grootste onderscheiding. In datzelfde jaar ontving ze een eerste prijs in de Collegium21 competitie in Parijs, evenals de prijs Marius Constant en een speciale prijs voor de interpretatie van Fidélité van Aperghis. Daarnaast ontving ze een Kranigsteiner stipendium award voor interpretatie van hedendaagse muziek aan het Internationales Musikinstitut Darmstadt.

Voor haar muziekstudies studeerde ze bio-ingenieurswetenschappen aan Universiteit Gent en deed ze een doctoraat over vismigratie. In die periode volgde ze harplessen bij Arielle Valibouse (Gent) en Jennifer Swartz (Montréal, CA) en vioollessen bij Olga Zolotareva (Gent).

In een tijd waarin de wereld geconfronteerd wordt met ernstige ecologische crisissen, maar niet in staat lijkt te zijn hierop te reageren, is het misschien wel het meest urgente probleem een manier te vinden om onze collectieve verlamming te overwinnen; en dit betekent een alternatieve benadering te vinden voor het spervuur van negatieve retoriek waardoor zo velen van ons hun oren sluiten voor het probleem. […] De kunsten kunnen een belangrijke rol spelen bij de bewustmaking van deze problemen, bij het uiten van gedachten en gevoelens erover en, het allerbelangrijkste, bij het bedenken van creatieve oplossingen.

– Jonathan Gilmurray in “Sounding the Alarm: An Introduction to Ecological Sound Art”